Sprzedaż stacjonarna – posłuchaj


Sprzedaż naszych wybranych wydawnictw prowadzą:

Wrocław:

Galeria FOTO-GEN, pl. bpa Nankiera 8
Książnica Polska Księgarnia Pod Arkadami, ul. Świdnicka 49
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a
Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2

Toruń:
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Wały Gen. Sikorskiego 13

Warszawa:
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3 (księgarnia stacjonarna)
Księgarnia Fundacji Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65

Orońsko:
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1