Regulamin Księgarni OKiS – posłuchaj


Księgarnia OKIS działająca pod adresem https://sklep.okis.pl jest prowadzona przez:

 • Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
 • Adres: Rynek Ratusz 24
 • 50-101 Wrocław
 • NIP: 8960005986

Dane bankowe do wpłat za zamówione produkty:

 • Bank: Santander Bank Polska
 • Numer rachunku bankowego: 69 1090 2398 0000 0006 0801 6844
 • Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP
 • IBAN: PL 69 1090 2398 0000 0006 0801 6844

Kontakt:

 • e-mail: sklep@okis.pl
 • telefon: +48 713 700 229; +48 665 645 233 (pon-pt., godz.: 8.30-15.30)
 • adres pocztowy: Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław

Słownik pojęć:

 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Ustawowo wolne dni od pracy nie są uwzględniane.
 • Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Księgarnia OKiS dokona skompletowania i wysłania zamówienia.
 • Faktura Pro-Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.)
 • Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach systemu zamawiania produktów w Księgarni OKiS.
 • Księgarnia OKiS – dział sprzedaży produktów Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy pomocy strony internetowej. Nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej. Dostępny jest jedynie odbiór osobisty.

Zamówienie i realizacja zamówienia

Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.okis.pl

Informacje zawarte na stronie internetowej Księgarni OKiS nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zamówienia.

Chwilą zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Księgarnią OKiS jest moment otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji (Zamówienie w trakcie realizacji).

Zamówiony towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagane jest wypełnienie wszystkich oznaczonych gwiazdką pól formularza zamówienia. Pola oznaczone „opcjonalnie” muszą zostać uzupełnione w celu uzyskania dokumentu sprzedaży zawierającego numer NIP.

Dokument sprzedaży: paragon (z NIP) lub faktura, zostanie wysłany razem z zamówionym produktem.

Złożenie zamówienia zawierającego nazwę firmy oraz numer NIP spowoduje wystawienie dowodu sprzedaży w postaci paragonu z numerem NIP (dla kwot do 450,00 zł), lub faktury (dla zamówień o wartości wyższej niż 450,00 zł).

Obszar działania Księgarni OKiS

Księgarnia OKiS prowadzi sprzedaż wysyłkową do wybranych państw Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy, Łotwa. Prosimy o kontakt z nami jesli przesyłka miałaby być realizowana do innej lokalizacji.

Ceny produktów

 1. Ceny poszczególnych produktów zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przygotowania przesyłki i dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Księgarni OKiS w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty wraz z kosztem dostawy przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy doliczany jest do zamówionych produktów i wykazany jest w oddzielnej pozycji w dowodzie sprzedaży.
 4. Ceny produktów w Księgarni OKiS są pokazane zgonie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Dyrektywa 98/6/WE.
  1. W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje się wcześniejszą cenę stosowaną przez Księgarnię OKiS przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny.
  2. Wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez Księgarnię OKiS w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

Zmiana zamówienia

 • Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.
 • Zmian można dokonać kontaktując się telefonicznie, lub drogą e-mail.
 • Zmiany zamówienia mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

Płatność

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

 • Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych Przelewy24. Więcej informacji dotyczycących Przelewy24 (regulamin, RODO…) znajdziesz tutaj
 • Tradycyjnym przelewem bankowym na konto: Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu: Santander Bank, nr konta bankowego: 69109023980000000608016844 (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego).

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej wpłaty zamówienia na koncie bankowym Księgarni OKiS.

Każda płatność za zamówienie potwierdzona będzie dowodem sprzedaży (paragon, faktura) z wyszczególnionymi pozycjami: 1. za zamówione produkty oraz 2. za koszt pakowania i dostawy.

Realizacja zamówień wysyłanych poza granice Polski wymagają wcześniejszego kontaktu z Księgarnią OKiS. Kontakt telefoniczny w godzinach 9-15 (pon-pt), lub przez Formularz kontaktowy.

Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili dostarczenia zamawianych pozycji do Klienta lub do punktu odbioru zamówień.

 1. Jeśli płatność została zrealizowana przy pomocy szybkich przelewów elektronicznych (Przelewy24), realizacja zamówienia (skompletowanie, pakowanie, wysyłka) nastąpi w ciągu 48 godzin. Najczęściej jednak wysyłka zamówienia realizowana jest w najbliższym dniu roboczym po dniu zaksięgowania wpłaty.
 2. Zamówienia opłacone przy pomocy przelewu tradycyjnego, realizowane są w najbliższym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Księgarni OKiS.
 3. Czas realizacji dostawy przez wybraną w trakcie skaładania zamówienia firmę kurierską jest różny dla każdej firmy kurierskiej, szczegóły dostaw są dostepne na stronach www poszczególnych firm.

W razie niemożliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

Reklamacje

Księgarnia OKiS zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony produkt bez wad fizycznych, zmniejszających jego wartość.

Zgłoszenie reklamacji można dokonać przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce „Kontakt -> Formularz reklamacyjny”. Uwzględniane będą tylko w pełni wypełnione formularze reklamacyjne.

W ciągu 14 dni roboczych (licząc od dnia otrzymania reklamacji) Księgarnia OKiS ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

Dostarczenie wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacyjnym należy przesłać na adres:

 • Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
 • Rynek Ratusz 24
 • 50-101 Wrocław
 • Z dopiskiem: KSIĘGARNIA OKiS- REKLAMACJA

Rozpatrzenie reklamacji

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Księgarnia OKiS wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Księgarnia OKiS zwróci Klientowi całą należność za reklamowany produkt w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą, Konsument może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia produktu do Klienta.

W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (formularz dostępny w zakładce „Kontakt -> Formularz odstąpienia”) wraz z przesłaniem dowodu zakupu, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym na adres:

 • Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
 • Rynek Ratusz 24
 • 50-101 Wrocław
 • Z dopiskiem: KSIĘGARNIA OKiS – ZWROT

Zwrotu produktu należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Wykorzystanie formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Księgarnia OKiS prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.

Księgarnia OKiS niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności wyłączając  koszty dostarczenia produktu.

Księgarnia OKiS dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

Księgarnia OKiS zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu: nieusunięta folia, niezniszczone pudełko książki (jeśli takie występuje). W przypadku, gdy opakowanie produktu zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Klientowi nie przysługuje.

W przypadku zamówień na kwotę powyżej progu darmowej dostawy (jeśli taka występuje), Klient otrzymuje rabat w postaci braku doliczenia do ceny towarów kosztów przesyłki. Jeżeli jednak następnie Klient zwróci część towarów, co spowoduje obniżenie wartości zamówienia poniżej progu darmowej dostawy, rabat zostaje anulowany.

Dane osobowe

Rejestrując się w Księgarnia OKiS Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Księgarni OKiS oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

Postanowienia końcowe

Przed zakończeniem procedury zamówienia (Przycisk: Kupuję i płacę) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy (Regulamin) z Księgarnią OKiS. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Księgarnią OKiS oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.

Księgarnia OKiS informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Księgarnią OKiS,
 2. Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Księgarnią OKiS umowy,
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Księgarnią OKiS, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie: Kliknij tutaj oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
 4. Niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: Kliknij tutaj.
 5. Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem: Kliknij tutaj.

Towary umieszczone w Księgarni OKiS nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.