Klauzula informacyjna RODO – posłuchaj


W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych pragniemy
poinformować, że jako Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-101, ul. Rynek-Ratusz 24 jesteśmy
administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.
Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
w skrócie RODO, obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Kliknij tutaj

Data publikacji: 14.04.2022 r.